Kenji Kohashi tagged posts

[Speciale] Live Action Movie (parte 32)

[Speciale] Live Action Movie (parte 32)Anche questa domenica giunge puntuale il nostro appuntamento con lo speciale dedicato ai live action. Questa settimana ci occuperemo di un film del 2003 prodotto e girato interamente in Giappone. Stiamo parlando di Azumi il live action tratto dall’omonimo manga di Yu Koyama,  diretto da Ryūhei Kitamura ed interpretato da Aya Ueto, Shun Oguri, Yuma Ishigaki, Hiroki Narimiya, Kenji Kohashi, Takatoshi Kaneko, Kazuki Kitamura, Kenichi Endo, Ryô, Kazuya Shimizu, Yasuomi Sano, Shinji Suzuki, Eita Nagayama, Shogo Yamaguchi, Naoto Takenaka, Yoshio Harada, Jô Odagiri, Masatô Ibu, Hideo Sakaki, Michael P. Greco, Shôichirô Masumoto, Minoru Matsumoto, Aya Okamoto, Tak Sakaguchi.

Dopo la battaglia di Sekigahara, un samurai viene ingaggiato dallo shogun di Tokugawa per allevare un gruppo di raga...

Continua a leggere